ચિત્ર

એકતરફી પ્રેમ

ટૅગ્સ

, , , ,

મસ્ત મૌલા માણસને દીવાનગીની જરૂર નથી હોતી,
ભાવ ભૂખ્યા ભગવાનને વાનગીની જરૂર નથી હોતી;
એકતરફી પ્રેમની એ જ તો ખાસિયત છે  ‘જગદીશ’
કે એમાં  કોઈનીયે  પરવાનગીની  જરૂર નથી હોતી.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

EkTarfi-Prem_09-Dec-2017_Upload

Advertisements

ચિત્ર

સંકલ્પ

ટૅગ્સ

, , , ,

જિંદગીમાં  કાંઈક  સંકલ્પ  તો  હોવો  જોઈએ  ને?
અતિ   નહીં  તોયે   અલ્પ  તો  હોવો  જોઈએ  ને?
એવું  નથી  કે  હું  જીતવા  જ  જન્મ્યો  છું, કિન્તુ
જીતથી ચડિયાતો કોઈ વિકલ્પ તો હોવો જોઈએ ને?

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Sankalp_03-Dec-2017_Upload

ચિત્ર

પણ તમારે શું?

ટૅગ્સ

, , , ,

મહોબત છે  તો  છે,  પણ  તમારે  શું?
ને સોબત છે તો  છે,  પણ  તમારે  શું?
ભૂલ એ કે સોબતને મહોબત ગણી, હવે
એ નોબત છે તો  છે,  પણ  તમારે  શું?

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Pan-Tamare-Shu_25-Nov-2017_Upload