ચિત્ર

ઘાયલ

ટૅગ્સ

, , , , , ,

પહેલા નેણ નચાવીને ઘાયલ કર્યા,
પછી આંખ મીંચાવીને ઘાયલ કર્યા;
હજુ રૂઝ આવી, ન આવી, ત્યાં તો
ચુંબનગોળી ચલાવીને ઘાયલ કર્યા.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Ghayal_18-Feb-2018_Upload.jpg

Advertisements

ચિત્ર

નેણ

ટૅગ્સ

, , , , , ,

કોઈ તીર  ચલાવીને  પ્રહાર કરે છે,
કોઈ  તેગ  હુલાવીને  પ્રહાર કરે છે;
તીર-તેગ સૌ જૂના થયા ‘જગદીશ’,
એ તો  નેણ હલાવીને પ્રહાર કરે છે.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Nen_17-Feb-2018_Upload

ચિત્ર

ઓનલાઇન ડેટિંગ

ટૅગ્સ

, , , , , ,

સીધી સાદી  છોકરીને ચેટિંગ  કરતા આવડી ગયું,
સારાં નરસાં  છોકરાનું રેટિંગ  કરતા આવડી ગયું;
ના ગોરની ગરજ, ના કોઈ મિત્રની મદદ, એને તો
આપબળે  ઓનલાઇન ડેટિંગ  કરતા આવડી ગયું.

~ જગદીશ કરંગીયા ‘સમય’

Online-Dating_12-Feb-2018_Upload